DECRETO 16/2018, do 15 de febreiro, polo que se establecen as bases e os criterios para a elaboración dos regulamentos electorais que deben rexer a realización dos procesos electorais nas federacións deportivas galegas.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180216/AnuncioG0244-150218-0001_gl.html

 

CENSO ELECTORAL INICIAL

 

Regulamento electoral

Resolución aprobada e asinada do regulamento electoral

 

Censo provisional

Junta electoral

 

Censo definitivo

 

Candidatos a miembros de la asamblea general de boxeo